Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация (Дело № COMP/M.4597 — Groupe Arnault/Go Voyages) Текст от значение за ЕИП