Писмен въпрос E-1912/08 зададен от Jens-Peter Bonde (IND/DEM) на Комисията. Обем на учредителните договори