Писмен въпрос E-010089/11 Nuno Melo (PPE) до Комисията. Ядрен инцидент в Испания