Писмен въпрос E-6645/09, зададен от Marielle De Sarnez (ALDE) на Комисията. Европейската корабостроителна индустрия