Писмен въпрос E-4095/09, зададен от Stavros Lambrinidis (S&D) на Комисията. Нарушаване на директивата относно убежището