Писмен въпрос E-5822/06 зададен от Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) на Комисията. Черните каси на фирмата Сименс