Писмен въпрос E-2879/10, зададен от Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) на Комисията. Безнаказаност на сексуалните престъпления, извършени от мексикански полицейски служители