Искане за защита на парламентарния имунитет на Luigi de Magistris Решение на Европейския парламент от 1 декември 2011 г. относно искане за защита на привилегиите и имунитета на Luigi de Magistris (2011/2076(IMM))