Положението в Мали Резолюция на Европейския парламент от 20 април 2012 г. относно положението в Мали (2012/2603(RSP))