Kohtuasi F-142/14: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 9. juuli 2015. aasta määrus – De Almeida Pereira versus Eurojust (Avalik teenistus — Eurojusti töötajad — Ajutine teenistuja — Teade vaba ametikoha kohta — Kandidaatide valiku menetlus — Avalduste läbivaatamine valikukomitee poolt — Valikumenetluse järgmisse etappi lubamine — Tingimused — Valikukriteeriumide punktid — Nõutud punktide lävi — Kandidatuuri tagasilükkamine — Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi — Kodukorra artikkel 81)