Писмен въпрос E-8438/10 Georgios Toussas (GUE/NGL) до Съвета. „Обща позиция“ на ЕС спрямо Куба