Писмен въпрос E-002571/11 Oreste Rossi (EFD) до Комисията. Повишен риск от сърдечен инфаркт вследствие на замърсяването на въздуха