/* */

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/190 на Комисията от 12 февруари 2016 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1164 за определяне на количествените ограничения за износ на извънквотна захар до края на пазарната 2015/2016 година и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1803