Писмен въпрос E-008604/11 Franz Obermayr (NI) до Комисията. Правила за енергийна ефективност за домашните електрически уреди