Sag T-12/13: Rettens dom af 11. december 2014 — Sherwin-Williams Sweden mod KHIM — Akzo Nobel Coatings International (ARTI) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-varemærket ARTI — det ældre benelux ordmærke ARTITUDE og international registrering af det ældre benelux varemærke ARTITUDE — afvisning af registrering — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — varer af samme eller i høj grad lignende art — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)