Писмен въпрос E-011115/11 Martin Ehrenhauser (NI) до Комисията. PNR данни и забрана за летене