Информация относно изменение на допълнение IV към Протокола за етикетите на вината, посочен в член 8, параграф 2 от Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати за търговията с вина