Решение на Общия съд (четвърти състав) от 14 февруари 2012 г.#Electrolux AB и Whirlpool Europe BV срещу Европейска комисия.#Държавни помощи — Помощ за преструктурирането на производител на големи домакински електроуреди, за които Френската република е отправила уведомление — Решение, с което помощта се обявява за съвместима с общия пазар при определени условия — Явни грешки в преценката — Насоки за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение.#Съединени дела T‑115/09 и T‑116/09. Решение на Общия съд (четвърти състав) от 14 февруари 2012 г.