Писмен въпрос E-002474/11 Niki Tzavela (EFD) до Комисията. Увеличаване на цените на петрола