Писмен въпрос E-3254/09, зададен от Vittorio Agnoletto (GUE/NGL) на Комисията. Цензура, сатира и спиране на дейността на Вауро Сенези, карикатурист в предаването Анодзеро