Обявление за заемане на длъжност PE/147/S — Директор (функционална група AD, степен 14) — Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС — Дирекция за оценка на въздействието