Регламент (ЕИО) № 1868/77 на Комисията от 29 юли 1977 година относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2782/75 относно производството и търговията с яйца за люпене и пилета от домашни птици, отглеждани в птицеферми$