/* */

Писмен въпрос E-8289/10 Alan Kelly (S&D) до Комисията. Задълбочаване на отношенията със САЩ