TITJUR Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 29 септември 2011 г. # Peter Strobl срещу Европейска комисия. # Публична служба - Длъжностни лица. # Дело F-56/05. Strobl/Комисия