/* */

Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2012 r. dotycząca przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013