Заключение на генералния адвокат Warner представено на24 април 1980 г. # Gedelfi Großeinkauf GmbH & Co. KG срещу Hauptzollamt Hambourg-Jonas. # Искане за преюдициално заключение: Finanzgericht Hamburg - Германия. # Дело 135/79. TITJUR Gedelfi Großeinkauf