Писмен въпрос E-0603/09, зададен от Nils Lundgren (IND/DEM) на Комисията. Злоупотреби със средства от ЕС в Чешката република