Писмен въпрос E-002780/11 Anneli Jäätteenmäki (ALDE) до Съвета. Лечение на деменции, приоритет в областта на здравеопазването в Европейския съюз