Писмен въпрос E-002490/11 James Elles (ECR) до Комисията. Втора високоскоростна железопътна линия (HS2) на Обединеното кралство — интегрирано европейско пространство