Писмен въпрос E-0560/10, зададен от Georgios Papastamkos (PPE) на Комисията. Обществени поръчки в областта на здравеопазването