Определение на Съда (седми състав) от 12 септември 2011 г.#Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE срещу Европейска комисия.#Обжалване - Обществени поръчки за услуги - Процедура за възлагане на обществена поръчка - Анализ, развитие, поддръжка и техническа помощ на телематични системи за контрол на акцизни стоки - Отхвърляне на офертата -Липса на мотиви на това отхвърляне.#Дело C-289/10 P. Определение на Съда (седми състав) от 12 септември 2011 г.