Писмен въпрос E-001104/11 Lorenzo Fontana (EFD) до Съвета. Нарушаване на свободата на религията в Афганистан в случаите на Саид Муса и Шоаиб Асадула Мусави