Zaak C-170/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italië) op 2 april 2010 — Mirko De Filippo/Ministero dell’Interno