Sag C-170/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italien) den 2. april 2010 — Mirko De Filippo mod Ministero dell’Interno