Писмен въпрос E-3622/10 Pablo Arias Echeverría (PPE) до Комисията. Информационна мрежа за образование в Европа (NARIC)