Писмен въпрос E-4774/10 Marc Tarabella (S&D) до Комисията. Съдебни производства за потребителски искове с малък материален интерес