Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7523 – CMA CGM/OPDR) (Tekst mający znaczenie dla EOG)