Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.7523 – CMA CGM/OPDR) (Text s významem pro EHP)