Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7523 — CMA CGM/OPDR) (Текст от значение за ЕИП)