Заключение на генералния адвокат Warner представено на3 декември 1975 г.