Писмен въпрос E-001293/11 David Martin (S&D) до Комисията. СИП ЕС—Карифорум — разпоредби относно достъпа до пазара за развлекателните услуги