ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ДОКЛАД ЗА КОНВЕРГЕНЦИЯТА, 2014 Г. (изготвен по силата на член 140, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз)