Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9520 – CVC/Robert Bosch Packaging Technology) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2019/C 358/07