Aviz în temeiul articolului 6 alineatul (6) litera (f) din Protocolul II privind definiția noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă la Acordul interimar de parteneriat între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte