Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden välisessä väliaikaisessa kumppanuussopimuksessa olevan, käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan II 6 artiklan 6 kohdan f alakohdan mukainen ilmoitus