Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepingu II protokolli ( „Päritolustaatusega toodete” mõiste ja halduskoostöö meetodite kohta) artikli 6 lõike 6 punkti f kohane teatis