Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 99/2012 от 30 април 2012 година за изменение на приложение XXII (Дружествено право) към Споразумението за ЕИП