Писмен въпрос P-9252/10 Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) до Комисията. ACTA — погрешно тълкуване на решение на омбудсмана