Писмен въпрос E-004119/11 Konstantinos Poupakis (PPE) до Комисията. Функциониране на Европейския потребителски център в Гърция