Заключение на генералния адвокат Reischl представено на23 октомври 1979 г.